[email protected] | 073 522 93 60

Certificatienormen

De snel veranderende markten vragen steeds meer om bedrijfscertificering op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu / MVO. Vaak met hetzelfde doel: het naar opdrachtgevers en overheden zekerstellen dat de geleverde producten/diensten voldoen aan wettelijke en andere eisen.

Elk gewenst bedrijfscertificaat kan met Trigade worden behaald. Alle expertise is aanwezig, met de samenstelling van het Trigade-team en de flexibele schil van experts op vakgebieden.

Dit zijn de meest voorkomende normen:

ISO 9001

toont aan dat een organisatie niet alleen voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen, maar ook streeft naar continue verbetering hiervan. Dit komt niet alleen ten goede aan de bedrijfsvoering, maar vooral ook aan de service die je kunt bieden aan opdrachtgevers en overige belanghebbenden.

VCA

staat voor VGM Checklist Aannemers en is bedoeld voor bedrijven, die technische werken met verhoogd risico uitvoeren. Met VCA-certificering tonen bedrijven aan, dat zij voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM).

ISO 13485

Om medische hulpmiddelen op de Europese markt te mogen brengen, stellen de Europese medische richtlijnen (wetgeving!) eisen aan het door de fabrikant te voeren kwaliteitsmanagementsysteem. Een geaccepteerde manier om aan deze eisen te voldoen is het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 13485. Dit is de medische variant van ISO 9001, die specifiek is ontwikkeld om fabrikanten van medische hulpmiddelen te helpen voldoen aan de betreffende Europese wetgeving.

Voordelen van ISO 13485-certificering:

  • krijg toegang tot meer wereldwijde markten dankzij de bedrijfscertificatie;
    beschrijf hoe processen in de organisatie beoordeeld en verbeterd moeten worden;
  • verhoog de efficiëntie, verlaag kosten en bewaak de prestaties van de toeleveringsketen;
  • toon aan dat het bedrijf een gedegen managementsysteem hanteert om te komen tot veiligere en effectievere medische hulpmiddelen;
  • voldoe aan de wettelijke eisen en aan de verwachtingen van de klanten.
ISO 14001

toont aan dat binnen een organisatie de milieurisico’s beheerst en – indien mogelijk – verminderd worden. ISO 14001-certificatie is niet wettelijk verplicht, maar wordt door grotere bedrijven en overheden wel vaak opgevoerd als eis bij aanbesteding.

ISO 27001

managementsysteem voor informatiebeveiliging. Helpt je om belangrijke bedrijfsgegevens te beveiligen en biedt zekerheid aan alle betrokken partijen, met name klanten. De norm wordt gekenmerkt door een procesbenadering voor het plannen, implementeren, gebruiken, bewaken, evalueren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.

Beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) / KOMO-keurmerk

bevatten informatie voor de beoordeling van een (certificatie)systeem voor een bepaald product /realisatieproces / persoon / dienst. De opgenomen eisen kunnen betrekking hebben op zowel het privaatrecht (kwaliteitseisen van de markt) als het publiekrecht (idem, van overheden). Als resultaat van de beoordeling kunnen zowel KOMO-attesten, als product-, proces-, persoons- of managementsysteem certificaten afgegeven worden. Er zijn momenteel ruim 400 KOMO Beoordelingsrichtlijnen. Voorbeelden: BRL 7000, BRL SVMS-007, BRL 6010, BRL 9335, BRL 1000, BRL 2000, BRL 4702 en BRL 6000.

CO2-Prestatieladder

een instrument om bedrijven bij aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

MVO Prestatieladder

ondernemers wordt steeds vaker gevraagd om inhoud te geven aan hun maatschappelijke rol. Dat wil zeggen dat zij bij hun activiteiten rekening moeten houden met het milieu, de gezondheid en het welzijn van mensen, het toepassen van duurzame materialen en processen en een energiezuinige exploitatie. Dat alles onder de noemer van ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’, kortweg MVO genoemd.

ISO 45001

opvolger van OHSAS 18001-norm voor arbomanagementsystemen. De Nederlandse titel is officieel ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’. Hiermee is de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘arbo’ in de ISO 45001-norm geïntroduceerd. Met een G&VW-managementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens aan te pakken.

ISO 22000

"The International Organisation for Standardisation (ISO)" heeft een standaard ontwikkeld die gebruikt kan worden om een voedselveiligheidsmanagementsysteem op te zetten en te certificeren. De standaard biedt tevens een kans om internationale harmonisatie te realiseren in de wildgroei van voedselveiligheidsstandaarden. Daarnaast kan met deze standaard HACCP in de gehele voedselketen geïmplementeerd worden omdat ISO 22000 gebruikt kan worden door alle onderdelen van de keten (ook door producenten van niet voedingsmiddelen en dienstverlenende bedrijven).

Vestiging Den Bosch

Contactpersoon: 
Tony van der Geld
Hondsdraf 135
5236 RK 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 522 93 60
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vestiging Waalre

Contactpersoon: 
Ronny Stokmans
John. F. Kennedylaan 3
5555 XC Waalre
Telefoon: 06 - 53 96 34 21
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vestiging Staphorst

Contactpersoon: 
Jakob Croeze
Kapperserf 7
7951 JB Staphorst
Telefoon: 0522 - 46 45 19
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.