[email protected] | 073 522 93 60

HappyWeWork, Managementtool voor werkgeluk

Happyworks Trigade embleemInvesteren in geluk op de werkvloer verdient zichzelf terug

Gelukkige medewerkers presteren beter en zorgen voor een positieve uitstraling van het bedrijf naar buiten toe. Investeren in geluk op de werkvloer verdient zichzelf dan ook in no time terug. Maar hoe kun je werkgeluk monitoren? En hoe kun je het positief beïnvloeden? Trigade introduceert een slimme managementtool om werkgeluk inzichtelijk en stuurbaar te maken.

Geluk is de sleutel tot succes
Met HappyWeWork biedt Trigade bedrijven en organisaties de mogelijkheid om met state-of-the-art online tooling, continu op de hoogte te blijven van de gemoedstoestand van medewerkers. En als je weet hoe je de gemoedstoestand van werknemers positief kunt beïnvloeden, heb je direct de ontbrekende sleutel gevonden tot het verbeteren van de performance.

Hoe werkt dat in de praktijk?
Via een speciaal daarvoor ontwikkelde app kunnen medewerkers aangeven hoe ze zich voelen en betekenisvolle momenten tijdens het werk met elkaar delen.
Het gekoppelde dashboard verschaft vervolgens visueel ‘moodinzicht’ van teams. Dit maakt het voor managers eenvoudig knelpunten te signaleren en geluksmomenten juist te stimuleren.

Zelfregulerende tool
Door anders tegen de realiteit aan te kijken, stelt het daarnaast ook de teamleden zelf in staat om elkaar positiever te trainen. En juist die positieve mindset zorgt voor een opgaande spiraal, die het zowel voor het individu als het team mogelijk maakt knelpunten met frisse energie aan te pakken. Positieve mensen denken immers in oplossingen en niet in problemen!

Reguliere monitoring
Ook kunnen middels datzelfde dashboard de inzichten tijdens reguliere vergadermomenten besproken en gedeeld worden, om zodoende de juiste dialoog te hebben en de voortgang van verbeteringen visueel te monitoren.

Dit alles maakt de benaderingswijze die managers wordt geboden anders, slimmer en frisser.

De marktontwikkelingen vragen steeds meer om borging van de te leveren kwaliteit, veiligheid en milieuaspecten. Hierdoor ontstaan steeds meer certificatieregelingen. Veelal met hetzelfde doel: het naar opdrachtgevers en overheden zekerstellen dat de geleverde producten/diensten voldoen aan wet- en regelgeving. [Lees meer]
 
Hoe gaat Trigade om met deze ontwikkelingen?
De Trigade-adviseurs volgen de ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe en bestaande certificeringen nauwgezet. Nieuwe regelingen worden bestudeerd en eigen gemaakt.
Mede dankzij een intensief contact met brancheorganisaties, certificatie-instellingen, en overige specialisten, zorgen de Trigade-adviseurs ervoor, dat projecten praktijkgericht en rendabel verlopen.
 
Enkele voorbeelden van door ons uitgevoerde certificeringstrajecten:
 • GMP diervoedersector;  
 • de handel en productie van mengvoeders en voormengsels;
 • de handel en productie van voedermiddelen;
 • de op- en overslag van voedermiddelen;
 • wegtransport voedermiddelen;
 • Hygiënecode wegtransport levensmiddelen;
 • SCIOS-certificatieregeling onderhoud en inspectie stookinstallaties;
 • Branchegerichte  Toelichting Railinfra (BTR) in combinatie met VCA.
Overige adviesdiensten
Ondernemen wordt steeds complexer, maar blijft boeiend. In hun vele contacten met ondernemers, onder andere tijdens certificeringstrajecten, komen de Trigade-adviseurs ook verbetermogelijkheden en uitdagingen tegen, die niet direct met certificering van doen hebben.
De Trigade-adviseurs hebben voor elk vraagstuk een pragmatische oplossing en zijn u, naast de certificatietrajecten, ook graag van dienst met:
 • het opstellen van ondernemingsplannen;
 • strategiebepaling van  onderneming of een bepaald gebied;
 • begeleiden bij verbeterprocessen;
 • het inspireren, motiveren en coachen van uw medewerkers.

MVO Prestatieladder (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

MVO Prestatieladder
Maatschappelijk verantwoord Ondernemen

Ondernemers wordt steeds vaker gevraagd om inhoud te geven aan hun maatschappelijke rol. Dat wil zeggen dat zij bij hun activiteiten rekening moeten houden met het milieu, de gezondheid en het welzijn van mensen, het toepassen van duurzame materialen en processen en een energiezuinige exploitatie. Dat alles onder de noemer van ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’, kortweg MVO genoemd.
 
Waarom MVO?
MVO wordt bij steeds meer aanbestedingen een selectie-eis. De rijksoverheid neemt bijvoorbeeld sinds 2010 alleen nog maar producten en diensten af bij bedrijven die aantoonbaar maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen. Andere argumenten zijn een betere relatie met uw overige opdrachtgevers en andere belanghebbenden, verminderde reputatierisico's en een onderscheidend vermogen ten opzichte van uw concurrenten.
 
Wat is ISO 26000?
ISO 26000 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed MVO-beleid  zou moeten voldoen. Deze standaard kan echter nog niet worden gecertificeerd, maar wel hebben een aantal certificerende instanties de MVO Prestatieladder opgesteld, als basis voor aantoonbare kwaliteit op dit gebied.
 
Wat is de MVO Prestatieladder?
Ondernemingen die met MVO willen starten, of al gevorderd zijn met het proces van duurzaam ondernemen, kunnen middels de systeemnorm 'MVO Prestatieladder' aantonen hoever ze zijn. Ze  dienen zich met hun volledige bedrijfsvoering (scope van activiteiten) te richten op MVO, zoals verwoord in de norm ISO 26000.
 
Hoe kunt u de MVO Prestatieladder toepassen?
In de systeemnorm, MVO Prestatieladder, is MVO ingedeeld in 5 beoordelingsniveaus, waarbij niveau 1 t/m 3 leiden tot een algemeen door de branche en stakeholders aanvaarde uitwerking van de 7 MVO-principes. Er is een doorgroeimogelijkheid voorzien middels niveau 4 en 5 naar een specifieke en onderscheidende uitwerking van de 7 MVO-principes (accountability, transparantie, ethisch gedrag, respect voor belangen van stakeholders, respect voor de wet, respect voor internationale gedragsnormen en respect voor mensenrechten).
 
Integratie met andere normen
De door Trigade gehanteerde aanpak heeft ondermeer als voordeel dat door de procesgerichte opzet van uw managementsysteem andere normen (zoals ISO 9001, ISO 14001, VCA, VCU, BRL, etc.) op relatief eenvoudige wijze te integreren zijn. Zo ontstaat een integraal managementsysteem waarin alle standaarden, die voor uw onderneming van toepassing zijn, kunnen worden verwerkt. Geen dubbel werk en geen dubbele kosten dus!

VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM))

VCA-certificering
Veiligheid, Gezondheid en Milieu

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers en is bedoeld voor bedrijven, die voor zichzelf of in opdracht technische werken met een verhoogd risico uitvoeren. Middels VCA-certificering tonen bedrijven aan, dat zij op een groot aantal punten voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Niveaus VCA-certificering

VCA-certificering kent drie niveaus :

 • VCA*: voor bedrijven beperkt tot redelijk van omvang, activiteiten weinig tot redelijk complex (monodisciplinair);
 • VCA**: voor bedrijven redelijk tot groot van omvang, activiteiten redelijk complex tot complex (multidisciplinair);
 • VCA Petrochemie: Hoofdcontractors in de petrochemie.   

Voordelen VCA-certificering
Een VCA-certificering biedt alle betrokken partijen (opdrachtgevers - opdrachtnemers -werknemers) veel voordelen, zoals: minder verwondingen, minder verzuim als gevolg van arbeidsongevallen, minder arbeidsongeschikten, minder kans op calamiteiten en meer aandacht voor het milieu. Kortom: een Veilige(re) en Gezonde(re) werkomgeving, met aandacht voor het Milieu (VGM). 

Aspecten VCA-certificering
De VGM Checklist Aannemers behandelt de volgende onderwerpen :

 • Veiligheid-, Gezondheids- en Milieu-beleid (VGM) en -organisatie;
 • VGM-risicobeheer;
 • opleiding, voorlichting en instructie;
 • VGM-bewustzijn;
 • VGM-projectplan;
 • milieuzorg;
 • voorbereiding op noodsituaties;
 • VGM-inspecties;
 • bedrijfsgezondheidszorg;
 • aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en PBM;
 • inkoop van diensten;
 • melding, registratie en onderzoek van incidenten.

ISO 27001 (informatiebeveiliging)

ISO 27001-certificering
Informatiebeveiliging

Informatie is van essentieel belang voor de bedrijfsvoering en misschien zelfs wel voor het voortbestaan van uw organisatie. Een ISO 27001-certificering helpt u bij het beheren en beveiligen van uw waardevolle bedrijfsgegevens.


Wat is ISO 27001-certificering?

ISO 27001-certificering is de enige internationale standaard waarin de vereisten voor een managementsysteem voor informatiebeveiliging zijn gedefinieerd. De norm is ontworpen voor de selectie van doeltreffende en proportionele beveiligingsmiddelen. Dit helpt u om belangrijke bedrijfsgegevens te beveiligen en biedt zekerheid aan alle betrokken partijen, met name uw klanten. De norm wordt gekenmerkt door een procesbenadering voor het plannen, implementeren, gebruiken, bewaken, evalueren, onderhouden en verbeteren van uw managementsysteem voor informatiebeveiliging.

Voor wie is ISO 27000-certificering?
ISO 27001 is geschikt voor elke organisatie, groot of klein ongeacht de bedrijfssector. Maar vooral  voor sectoren waar de beveiliging van gegevens van het grootste belang is, zoals in de IT-, gezondheids, financiële sector en bij overheden. Daarnaast is ISO 27000-certificering ook zeer nuttig voor organisaties die gegevens van derden beheren, zoals IT-outsourcingbedrijven. De ISO 27001-norm kan daarin worden gebruikt om opdrachtgevers de zekerheid te bieden dat hun gegevens goed worden beveiligd.

Opzet en implementatie ISO 27000-certificering
De norm ISO 27001 biedt een model voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Dit wordt ook wel ‘information security management system (ISMS)’ genoemd.

Uw organisatie als basis
De opzet en implementatie worden beïnvloed door de behoefte en doelstellingen van uw organisatie, de beveiligingseisen en de processen die hiervoor worden ingezet en de structuur van de organisatie. Door middel van een risicoanalyse worden noodzakelijke organisatorische en procedurele maatregelen getroffen met betrekking tot de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie. Vervolgens draagt Trigade er, samen met de betrokken medewerkers, zorg voor dat het overeengekomen niveau van beveiliging, gebleken uit de risicoanalyse, wordt gerealiseerd.

Integratie met andere normen
De norm ISO 27001 is afgestemd op de ISO 9001- en ISO 14001-normen. De door Trigade gehanteerde aanpak heeft ondermeer als voordeel dat door de procesgerichte opzet van uw managementsysteem, andere normen op relatief eenvoudige wijze te integreren zijn.
Zo ontstaat een integraal managementsysteem waarin alle standaarden die voor uw onderneming van toepassing zijn, kunnen worden verwerkt. Geen dubbel werk en geen dubbele kosten dus!

Vestiging Den Bosch

Contactpersoon: 
Tony van der Geld
Hondsdraf 135
5236 RK 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 522 93 60
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vestiging Waalre

Contactpersoon: 
Ronny Stokmans
John. F. Kennedylaan 3
5555 XC Waalre
Telefoon: 06 - 53 96 34 21
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vestiging Staphorst

Contactpersoon: 
Jakob Croeze
Kapperserf 7
7951 JB Staphorst
Telefoon: 0522 - 46 45 19
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.