[email protected] | 073 522 93 60

Geen audits meer op basis van ISO 14001:2004

Het IAF (International Accreditation Forum) heeft besloten dat certificatie-instellingen vanaf 15 maart 2018 alleen nog audits mogen uitvoeren op basis van de ISO 14001:2015-norm. Audits op basis van de ISO 14001:2004-norm zijn vanaf die datum dan ook niet meer mogelijk. Ontdek meer over dit besluit en de gevolgen hiervan op: http://bit.ly/2nQUAg4.


S52 SCCM stappenplan managementsysteem 9okt17 2 0

Persbericht: De Sustainable Development Goals ook in de MVO-balans

Rotterdam, 22 augustus 2017

De 17 Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties zijn een mooi richtsnoer voor Duurzaam Ondernemen. Ondernemers kunnen ook veel bijdragen aan deze doelen. Stimular heeft de VN-doelen daarom toegevoegd in de MVO-balans [http://www.mvo-balans.nl/]. Hiermee verwachten we de SDGs bekender te maken en kunnen bedrijven bij het kiezen van hun MVO-doelen de Sustainable Development Goals [http://www.sdgnederland.nl/] als inspiratie gebruiken.

image006MKB Servicedesk concludeerde recent uit een onderzoek onder ruim 600 MKB-ers dat ruim 8 op de 10 Nederlandse MKB-ondernemers niet precies weten wat de Sustainable Development Goals (SDGs) zijn, of zelfs helemaal geen idee hebben. De ondervraagde ondernemers kregen daarna een overzicht van de verschillende goals. Toen gaf 80 procent van de ondervraagden aan binnen vijf jaar een of meer doelen in hun bedrijfsplannen te willen verwerken.

De MVO-balans van Stichting Stimular is het instrument waarmee een ondernemer in een handomdraai zijn eigen dashboard voor MVO samenstelt. De MVO-balans bevatte al een etalage van meetbare MVO-indicatoren ingedeeld in de kernthema’s uit ISO 26000. Stimular heeft nu ook de Sustainable Development Goals als indeling toegevoegd image008[https://tool.mvobalans.nl/handleiding/profielen-gebruiken/] . Dit maakt het voor ondernemers makkelijk te selecteren aan welke VN-doelen het bedrijf kan bijdragen, bijvoorbeeld aan de verbetering van het onderwijs of de voedselvoorziening.
 
In de MVO-balans kan een bedrijf zijn eigen MVO-thema’s en MVO-indicatoren selecteren. De gebruiker kan daarna zijn MVO-balans nog helemaal op maat maken door de indicatoren (titel, toelichting, eenheid) en ambities (doellijn) aan te passen.
image003

CASESTUDY HILBERT PARADOX EN TRIGADE

downloadGROEI MOET BEHEERSBAAR ZIJN

“Binnen een tijdsbestek van nog geen vier maanden wilden we gecertificeerd zijn”
Marcell de Vries, President bij Hilbert Paradox

Als vooruitstrevende onderneming in een snelgroeiende en concurrerende markt, is het belangrijk om voorop te blijven lopen en slagen te maken; zowel op het gebied van product en business development, als op het gebied van kwaliteit en processen. Dat was voor het Antwerpse bedrijf Hilbert Paradox reden om op zeer korte termijn te streven naar certificering volgens ISO 9001:2015. Doel was om binnen vier maanden alles rond te hebben en Trigade Waalre werd ingeschakeld om de kar mee te trekken.

image005GEZONDHEIDSGEGEVENS IN BEELD
Wereldwijd worden grote volumes gezondheidsgegevens gegenereerd door middel van bijvoorbeeld ECG, EEG-sensoren en slaapmonitoring. In het verleden werd daar weinig mee gedaan, terwijl deze data van onschatbare waarde zijn voor onder meer het stellen van betere en snellere diagnoses. Dat heeft op zijn beurt weer invloed op het mogelijk maken van betere gezondheidsuitkomsten en het verlagen van de kosten in de gezondheidszorg. Het Antwerpse bedrijf Hilbert Paradox speelt daar op unieke wijze op in door digitale gezondheidsdata van wearables, applicaties en andere platforms op te slaan, te analyseren en te correleren. Daarnaast biedt de startup diensten aan rondom ontwerp, ontwikkeling, implementatie en onderhoud van innovatieve mobiele- en webapplicaties.

“ISO 9001:2015 creëert schaal voor succes ”

GROEI BEHEERSBAAR MAKEN
Hilbert Paradox is een relatief jonge speler in de markt. Het bedrijf is in 2015 opgericht met aan de wieg ervan vier oprichters met een klinische en bedrijfskundige achtergrond, waaronder zelfs een topcardioloog. “Dat geeft ons een sterke voorsprong,” vertelt President Marcell de Vries, “aangezien de meeste concurrenten enkel werken vanuit een technische achtergrond en dus eigenlijk niet goed weten waar ze op klinisch gebied over praten. Desalniettemin is de markt voor big data in de gezondheidszorg, precisiegeneeskunde en soortgelijke academische- en bedrijfsinitiatieven inmiddels big business geworden. Concurrenten schieten als paddenstoelen uit de grond en om de markt niet te missen, moet je snel kunnen anticiperen; tijdsverlies kan immers in één klap de ondergang betekenen. Juist om die explosieve groei beheersbaar te maken en kwaliteit te kunnen blijven garanderen, dien je achter de schermen je processen goed ingericht hebben. Zeker ook omdat we inmiddels een globale oplossing aanbieden in ruim 140 landen. Dat was voor ons de reden om eind 2016 op zoek te gaan naar een partner die ons kon begeleiden op weg naar ISO 9001:2015. En dan het liefst in een tijdsbestek van slechts vier maanden.”

“Inzichtelijke en beter beheersbare processen zorgen voor meer rust in de organisatie”

BEGRIP, SNELHEID EN FLEXIBILITEIT
“Die partij hebben we gevonden in de vorm van Ronny Stokmans van Trigade Waalre”, vervolgt Marcell zijn verhaal. “Medio december is hij als kwaliteitsmanager bij ons aan de slag gegaan. Onze CEO had in het verleden al eens met hem samengewerkt en de ervaring die Ronny heeft in de medical devices-branche was natuurlijk ook een pre. Het voelde vanaf het begin af aan goed en uiteindelijk bleek dat ik het daarin bij het rechte eind had. Niet alleen heeft Ronny enorm zijn best gedaan om het bedrijf zowel als haar medewerkers te begrijpen, ook stelde hij zich heel flexibel op en schrok de strakke deadline hem niet af. Het eerste contact was medio december en na afloop van het eerste kwartaal wilden we de certificering rond hebben. Nadat de organisatie in kaart was gebracht, heeft hij een plan op maat opgesteld om certificering ook inderdaad binnen de gestelde termijn te kunnen realiseren. Daarnaast heeft hij een interne audit uitgevoerd om het team te laten proeven aan wat er van hen verwacht wordt en welke vragen er gesteld worden. Zo konden ze helemaal klaargestoomd en vol vertrouwen de audit ingaan.”

“Als je snel groeit, moet je een stevige basis creëren”

MEER RUST
“Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder. Begin april hebben we de audit van TuV goed doorstaan en een maand daarna waren we de trotse eigenaar van het ISO 9001:2015-certificaat. Het directe voordeel dat wij binnen onze organisatie proeven, is dat het beter beheersbaar en inzichtelijk maken van de processen tot zoveel meer rust heeft geleid. Mensen voelen zich comfortabeler bij de werkzaamheden die ze uitvoeren, omdat ze precies weten wat er van hen verwacht wordt. Ook is er meer vertrouwen dat de dingen die gedaan moeten worden, ook inderdaad gedaan worden en daarom zijn er minder controles nodig. Dat gaat breder dan alleen de core business development en software, maar strekt zich uit naar sales, projectmanagement en alle ondersteunende afdelingen.”

TOEKOMSTVISIE
Vooralsnog blijft Stokmans als kwaliteitsmanager nog wel even betrokken bij de activiteiten van Hilbert Paradox. Want het opzetten en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem is een, het goed onderhouden ervan is een ander verhaal. “We zijn nog steeds groeiende”, licht De Vries toe. “Niet alleen komen er nieuwe mensen bij, maar ook nieuwe processen. Dat maakt het complex en dat is juist wat we niet willen. We willen er immers zorg voor dragen dat duidelijk is wat er gedaan moet worden en dat alles processen volgens de regels opgevolgd worden. Alleen zo kunnen we een kwaliteitsstandaard garanderen, meegaan in een sterk groeiende markt en daarmee schaal creëren voor succes. Het kwaliteitssysteem helpt ons om de controle niet te verliezen en een en ander in goede banen te leiden.

Bovendien gebeurt er momenteel nog teveel manueel, terwijl we bijvoorbeeld zaken als het finance proces snel willen gaan automatiseren. Gelukkig kijkt Ronny het komende jaar ook nog over onze schouder mee en kunnen we tijdens de driemaandelijkse monitoring gezamenlijk kijken welke klachten en afwijkingen er zijn, of de doelstellingen behaald zijn en aan welke verbeterdoelen gewerkt moet worden. Ook dat geeft rust en in de dagelijkse hectiek van onze business is dat meer dan welkom.”

Ook weten wat Trigade op het gebied van ISO 9001-certificatie voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op om een keer te sparren

CASESTUDY TMS EN TRIGADE

AAN HET BEDRIJF WERKEN IN PLAATS VAN ERIN

“Het ISO-9001-certificaat is natuurlijk mooi meegenomen, maar dat was niet ons primaire doel”
Cees van Wendel de Joode, Directeur bij Technical & Maritime Services B.V.

logo tmsDe introductie van de hernieuwde norm ISO 9001:2015 was voor TMS uit Werkendam het moment om de eigen organisatie eens goed onder de loep te nemen. Meer structuur was gewenst, evenals het beter beheersbaar en inzichtelijk maken van processen. In Trigade Den Bosch vond TMS een geschikte partner en inmiddels loopt het kwaliteitsmanagement binnen de organisatie als een goed geoliede machine.

ZWARE WERKTUIGBOUW
TMS staat voor Technical & Maritime Services en Supplies en is een no-nonsense ontwikkelaar en producent van zware werktuigbouwkundige oplossingen. Met een twintigtal vaste medewerkers en een aantal flexibele krachten, werkt het Werkendamse bedrijf voor internationale aannemers van groot formaat. “Onze  opdrachtgevers bevinden zich voornamelijk in de scheepsbouw, fundering, kraanbouw, bagger- en offshore olie-, gas- en windindustrie”, licht directeur Cees van Wendel de Joode toe. “Zowel de ontwikkeling, de eindassemblage als ook het testen van de veelal complexe constructies doen we in eigen huis, echter het staalwerk en de installaties worden uitbesteed. Daarmee leveren we een custom-build totaaloplossing, volledig toegespitst op de wensen van de opdrachtgever.”

OP ZOEK NAAR STRUCTUUR
“Vanuit het verleden was ik al redelijk bekend met ISO 9001”, vervolgt Van Wendel de Joode zijn verhaal. “Ondanks herhaaldelijke verzoeken van opdrachtgevers, hebben we als bedrijf echter nooit dat streven gehad. Het liep goed en om het traject puur aan te gaan vanwege een mooi papiertje aan de muur, is natuurlijk onzin. Daar kwam echter verandering in toen de hernieuwde 2015-versie geïntroduceerd werd. Risicomanagement was een van de speerpunten; dat sprak aan en paste bij onze ambities. Zeker omdat we een meer eenduidige werkwijze wilden hebben, waarbij processen niet alleen inzichtelijker, maar ook beter beheersbaar zouden worden. We hebben toen eens om ons heen gevraagd en kwamen via een toeleverancier uiteindelijk bij Trigade terecht. Het matchte eigenlijk meteen en eind 2015 zijn we de samenwerking gestart.”

EFFICIËNTER WERKEN
“Cees en zijn zakenpartner Marco van Driel benaderden ons in eerste instantie omdat ze op zoek waren naar meer structuur en een eenduidigere, efficiëntere en doelgerichtere manier van werken”, vertelt Tony van der Geld van Trigade. “Niet alleen om de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, maar ook om kosten te beheersen, de productie te verhogen, evenals de bewustwording van de medewerkers en daarmee de klanttevredenheid. Bedrijfscertificatie conform ISO 9001 was dus geen primair doel, terwijl het opzetten en implementeren van het kwaliteitsmanagementsysteem daar uiteindelijk wel toe heeft geleid. Voordat het echter zover was, hebben we eerst de organisatie in kaart gebracht. Zo zijn onder meer via gesprekken met medewerkers de bestaande werkmethodieken geanalyseerd, stroomschema’s opgesteld, processen in kaart gebracht en hebben we gezamenlijk een risicoanalyse gedaan, waaruit een aantal concrete doelstellingen voortvloeide. Naast de risicoanalyse kwaliteitsaspecten, heeft het kwaliteitsmanagementsysteem echter nog twee andere belangrijke pijlers. Allereerst het meldingensysteem, met daarin de registratie en opvolging van verbetermogelijkheden, klachten, interne tekortkomingen en leveranciersafwijkingen. En als tweede de driemaandelijkse monitoring, waarbij gezamenlijk gekeken wordt welke meldingen gedaan zijn, of doelstellingen behaald zijn en aan welke verbeterdoelen gewerkt moet worden.”SLAGEN MAKEN
Hoewel het traject van de eerste gesprekken tot de uiteindelijke implementatie ongeveer een jaar heeft geduurd, heeft Van Wendel de Joode het als bijzonder prettig ervaren. “Het proces liep soepel, de samenwerking goed en als directie hebben we meer inzicht en een gestructureerde methode in handen gekregen om als bedrijf continu te kunnen verbeteren. Dat alles vertaald in een praktisch kwaliteitshandboek met daarin duidelijke taal en praktische werkinstructies. Bovendien hebben we gedurende het traject al flink wat slagen kunnen maken. Zo zijn het gereedschaps- en materiaalbeheer en de keuringen daaromheen beter in kaart gebracht en meer gestructureerd, wat het voor iedereen inzichtelijker en eenvoudiger maakt om mee te werken. Daarnaast monitoren we ook de inkoop en facturering inmiddels beter. Dit bespaart niet alleen aanzienlijk wat werk, maar zorgt ook voor een beter resultaat op de balans. Na afloop van het traject was de certificering zo goed als rond en eigenlijk hebben we dus geen ingrijpende veranderingen in onze werkwijze hoeven door te voeren. Een van de grootste pré’s vind ik echter dat onze medewerkers hun werk kunnen blijven doen zoals ze altijd al deden, alleen nu een stuk gestructureerder.”

INTERN DRAAGVLAK

Inmiddels is het kwaliteitssysteem ingevoerd binnen de organisatie en heeft bedrijfscertificatie conform ISO 9001:2015 succesvol plaatsgevonden. Vanaf januari 2017 wordt verder inhoud gegeven aan continue verbetering, het inzetten van het systeem als managementtool en vooral ook het betrekken van de medewerkers van TMS hierbij. “En dat is belangrijk,” vult Van der Geld aan, “want het opzetten en implementeren van een dergelijk systeem valt of staat met de betrokkenheid van de werknemers; alleen als het door de gehele organisatie gedragen wordt heeft het zin.” “Gelukkig merken we nu al dat zowel onze medewerkers als opdrachtgevers positief reageren”, aldus Van Wendel de Joode. “Dat komt waarschijnlijk omdat het geen opgelegd systeem is, maar puur vanuit onszelf is gekomen. Bovendien kunnen we ook komend jaar op ondersteuning en begeleiding vanuit Trigade rekenen, dus we staan er niet alleen voor.”

Ook weten wat Trigade op het gebied van ISO 9001-certificatie voor u kan betekenen?

Vestiging Den Bosch

Contactpersoon: 
Tony van der Geld
Hondsdraf 135
5236 RK 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 522 93 60
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vestiging Waalre

Contactpersoon: 
Ronny Stokmans
John. F. Kennedylaan 3
5555 XC Waalre
Telefoon: 06 - 53 96 34 21
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vestiging Staphorst

Contactpersoon: 
Jakob Croeze
Kapperserf 7
7951 JB Staphorst
Telefoon: 0522 - 46 45 19
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.