[email protected] | 073 522 93 60

In 5 stappen naar certificering:

Stap 1: Inventarisatie

Het doel is dat Trigade een goed beeld krijgt van de organisatie. Interviews vinden plaats met de sleutelfunctionarissen. Deze gesprekken zijn gericht op:

  • inventarisatie van de werkwijze en bedrijfsorganisatie.
  • toetsing van de huidige situatie.
  • evaluatie van de ondernemingsgebieden.
  • aangeven van knelpunten en oplossingen.

Vervolgens wordt getoetst in hoeverre de huidige systemen en procedures functioneren. Tevens wordt geïnventariseerd op welke wijze nog te ontwikkelen procedures kunnen worden ingevoerd.

Efficiency en een praktische opzet vormen hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Stap 2: Inrichten managementsysteem

Op basis van de betreffende norm(en), wordt het managementsysteem door de adviseur van Trigade ingericht. Na goedkeuring ontvang je een papieren en digitale versie van het managementsysteem.

Stap 3: Invoeren managementsysteem

Het managementsysteem wordt, onder begeleiding van Trigade, door de organisatie stap voor stap in praktijk gebracht.
 
Na invoering van het managementsysteem volgt een overleg tussen het management en de adviseur.
 
Zijn er aanpassingen nodig, dan past Trigade deze aan en zorgt voor een juiste werkwijze. Enkele maanden wordt het managementsysteem door de organisatie in de praktijk getoetst.

Stap 4: Interne audit en directiebeoordeling

Nadat het managementsysteem is ingevoerd, voert Trigade een interne audit uit. Hierbij wordt getoetst of de werkwijze overeenkomt met het beschreven managementsysteem, of het werkbaar is en of het systeem voldoet aan de norm(en).
 
Na de interne audit legt Trigade, met het management, de directiebeoordeling vast. Hierin worden o.a. de maatregelen en doelstellingen voor het komend jaar vastgelegd.


Stap 5: Externe audit en evaluatie

Trigade neemt actief deel (zoveel als mogelijk in de functie van extern adviseur) aan de certificeringsaudit. Je kiest zelf een certificerende instantie. Trigade geeft garantie dat een managementsysteem wordt opgeleverd, dat gereed is voor certificering.
 
Indien na het documentenonderzoek van de certificerende instantie correcties uitgevoerd dienen te worden, voert Trigade deze overeenkomstig de rapportage van de certificerende instantie kosteloos uit.
 
In een afsluitende projectevaluatie wordt besproken hoe eventuele door de certificerende instantie opgegeven aanpassingen in de werkwijze worden doorgevoerd.

Vestiging Den Bosch

Contactpersoon: 
Tony van der Geld
Hondsdraf 135
5236 RK 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 522 93 60
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vestiging Waalre

Contactpersoon: 
Ronny Stokmans
John. F. Kennedylaan 3
5555 XC Waalre
Telefoon: 06 - 53 96 34 21
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vestiging Staphorst

Contactpersoon: 
Jakob Croeze
Kapperserf 7
7951 JB Staphorst
Telefoon: 0522 - 46 45 19
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.