Hoe we werken. Geen gedoe.

Zeggen wat we doen en doen we wat we zeggen.

Trigade begeleidt je in vijf stappen naar een compact, doeltreffend managementsysteem en het gewenste bedrijfscertificaat. Eén waar ook daadwerkelijk mee te werken is. En zonder loze beloftes of gouden bergen. We spreken verwachten naar elkaar uit en zijn realistisch. Zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen. En denken we niet alleen mee en vooruit, maar geven we soms ook ongevraagd onze mening. Om zo conform offerte en binnen de geplande tijd tot succesvolle certificering te komen.

De 5 stappen naar certificering

Stap 1: Inventarisatie

Belangrijk is dat we eerst een goed beeld krijgen van je organisatie. Dit aan de hand van interviews met sleutelfunctionarissen. Deze gesprekken zijn gericht op:

  • inventarisatie van de werkwijze en bedrijfsorganisatie;
  • toetsing van de huidige situatie;
  • evaluatie van de ondernemingsgebieden;
  • aangeven van knelpunten en oplossingen.

Vervolgens toetsen we in hoeverre de huidige systemen en procedures functioneren. Kijken we of er nieuwe procedures ontwikkeld moeten worden. En inventariseren we hoe we deze kunnen invoeren. Efficiency en een praktische opzet vormen hierbij de belangrijk uitgangspunten.

Stap 2: Inrichten managementsysteem

Op basis van de betreffende norm(en) richten we het managementsysteem in. Na goedkeuring ontvang je digitale versies van de betreffende documenten in Word en Visio. Zo kun je er direct mee aan de slag en hoef je niet extra te investeren in een applicatie als ‘digitaal managementsysteem’. Gewoon opslaan op je eigen netwerk.

Stap 3: Invoeren managementsysteem

Vervolgens brengen we het managementsysteem stap voor stap in de praktijk. Natuurlijk begeleiden we je organisatie hierbij. En na de implementatie overleggen we met het management of alles werkt zoals het moet werken. Zijn er aanpassingen nodig? Ook deze nemen we voor onze rekening. Vervolgens wordt het systeem enkele maanden in de praktijk getoetst.

Stap 4: Interne audit en directiebeoordeling

Nadat het managementsysteem is ingevoerd, voeren we een interne audit uit. Hierbij toetsen we of:

  • de werkwijze overeenkomt met het beschreven managementsysteem;
  • het werkbaar is;
  • het systeem voldoet aan de norm(en).

Na de interne audit leggen we samen met het management de directiebeoordeling vast. Hierin zetten we onder andere de maatregelen en doelstellingen voor het komend jaar op papier.

Stap 5: Externe audit en evaluatie

Deze laatste stap omvat de certificeringsaudit. Je kiest hiertoe zelf een certificerende instantie. Zij kijken vervolgens of je voldoet aan de eisen van de norm. En dus of je gecertificeerd kunt worden. Natuurlijk staan we je daar in het veld en aan de zijlijn met raad en daad bij.

Trigade geeft de garantie dat het opgeleverde managementsysteem gereed is voor certificering. Dat betekent ook dat als er na het documentenonderzoek nog correcties uitgevoerd moeten worden, we deze kosteloos uitvoeren. In een afsluitende projectevaluatie bespreken we tot slot hoe eventuele – door de certificerende instantie – opgegeven aanpassingen in de werkwijze doorgevoerd kunnen worden.

Wil je advies van een van onze vakmensen?

Vestiging Den Bosch

Tony van der Geld
Hondsdraf 135
5236 RK 's-Hertogenbosch
T: 073 - 522 93 60
E: [email protected]

Vestiging Waalre

Ronny Stokmans
John. F. Kennedylaan 3
5555 XC Valkenswaard
T: 06 - 53 96 34 21
E: [email protected]

Vestiging Staphorst

Jakob Croeze
Kapperserf 7
7951 JB Staphorst
T: 0522 - 46 45 19
E: [email protected]