Stap 3: Presentatie

Het bedrijfhandboek wordt aan de directie cq. de managementleden overlegd. Tevens wordt een plan van aanpak betreffende de invoering van het managementsysteem gepresenteerd.
 
Na presentatie aan het management, vindt er een groepspresentatie plaats waarbij aan de betrokken medewerkers op duidelijke wijze de inhoud en praktische werking van het managementsysteem wordt uitgelegd.