Stap 5: Audits en evaluatie

Nadat het managementsysteem is ingevoerd binnen uw organisatie, voert de adviseur van Trigade een interne audit uit. Hierbij wordt getoetst of de werkwijze overeenkomt met het beschreven managementsysteem, of het werkbaar is en of het systeem voldoet aan de norm(en).
 
Na de interne audit legt Trigade, met het management, de directiebeoordeling vast. Hierin worden o.a. de doelstellingen en maatregelen voor het komend jaar vastgelegd.
 
Trigade neemt actief deel (zoveel als mogelijk in de functie van extern adviseur) aan de certificeringsaudit. U kiest zelf een certificerende instantie.
 
U krijgt de garantie dat een managementsysteem wordt opgeleverd, dat gereed is voor certificering.
 
Indien na het documentenonderzoek van de certificerende instantie correcties uitgevoerd dienen te worden, zal de adviseur deze overeenkomstig de rapportage van de certificerende instantie kosteloos uitvoeren.
 
In een afsluitende projectevaluatie wordt tevens besproken hoe eventuele door de certificerende instantie opgegeven aanpassingen in de werkwijze worden doorgevoerd.