Praktische informatie over duurzaam materiaalgebruik voor bouw- en infrabedrijven was voorheen niet of slechts zeer versnipperd beschikbaar. Met het in opdracht van Bouwend Nederland ontwikkelde digitaal handvat voor duurzaam materiaalgebruik is dat verleden tijd. Ontdek snel meer: http://bit.ly/2iOtKzF.

Handvat Duurzaam Materiaalgebruik