FSC-certificering

FSC is een organisatie die tot doel heeft om verantwoord bosbeheer te stimuleren en heeft hiertoe het FCS-keurmerk in het leven geroepen. Organisaties in de hout- en papierproductie en –verwerkingsindustrie die dit keurmerk willen voeren, dienen aan strikte voorwaarden te voldoen. Daarbij staat de balans tussen de belangen van mensen (People), de belangen van het milieu (Planet) en de economische belangen (Profit) centraal.

FSC-certificering in het kort
Het FSC keurmerk biedt garanties over de herkomst van houtvezels die in het uiteindelijke product zijn verwerkt. Daarom is het noodzakelijk, dat de gehele keten van bedrijven (van bos tot consument) gecertificeerd is. Deze (handels)keten wordt de Chain of Custody genoemd. FSC-certificering zegt dus niets over de ’milieuvriendelijkheid’ van een product, maar meer over de weg naar productie. Het geeft immers zekerheid over de herkomst van de hout- en papierproducten die in het uiteindelijke product zijn verwerkt.
 
Redenen voor FSC-certificering
Bij veel ondernemingen ligt – mede in het kader van MVO – steeds meer het accent op het inkopen van duurzame materialen en producten. FSC-producten worden als duurzaam aangemerkt en kunnen op basis van de certificering ook als ‘goed’ product worden ingekocht. De Nederlandse overheid stimuleert dit en zet daarmee een stevige aanzet tot ondernemen op een meer maatschappelijk verantwoorde manier.
 
Duurzaam inkopen bij overheden
Ook bij (semi-)overheden is een effectief milieubeleid een hot item. Zo dient de Rijksoverheid met ingang van 1 januari 2010 voor 100% duurzaam in te kopen, gemeentelijke overheden voor tenminste 75%, en provincies en waterschappen voor minimaal 50%. Hiervoor zijn zelfs  inkoopcriteria opgesteld. Voor zover er sprake is van producten op basis van hout of papier, geldt dat bij inkoop een FSC- (of PEFC-) certificering vereist is om het product als duurzaam aan te mogen merken.
 
FSC-certificering een must
Levert u aan bedrijven die vorm (gaan) geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen of levert uw bedrijf direct of indirect aan overheden? Dan zult u in toenemende mate geconfronteerd worden met het verzoek om FSC-gecertificeerde producten te leveren. Het inkopen van FSC hout en papier om dit vervolgens te bewerken en door te verkopen, is dan niet meer voldoende. Wilt u een product als duurzaam en gecertificeerd verkopen, dan dient uw onderneming als schakel in de FSC-handelsketen gecertificeerd te zijn. Trigade helpt u hier graag bij op weg.