HACCP-certificering

De eisen en normen voor voedselveiligheid en kwaliteit zijn de afgelopen jaren aangescherpt en uitgebreid. Steeds vaker verlangen overheden en afnemers van levensmiddelentoeleveranciers dat ze aan specifieke normen voldoen. Dat is onder andere vastgelegd in de ‘Eisen voor een op HACCP gebaseerd Voedselveiligheidssysteem’, kortweg HACCP genoemd.

Op weg naar HACCP-certificering
Trigade begeleidt u graag bij het opzetten, implementeren en beheren/onderhouden van dit voedselveiligheidssysteem, evenals het uitvoeren van de verplichte audits. Dat alles tegen een vaste prijs en met de garantie op het behalen van het HACCP-certificaat.
 
Primaire doelstelling HACCP-certificering
De voornaamste doelstelling van een HACCP-certificering en het daaraan verbonden voedselveiligheidssysteem is het voorzien in een analyse van de gevaren en de herkenning van plaatsen en processen die kunnen leiden tot besmetting met ziektekiemen.
 
Aspecten HACCP-certificering
Om een HACCP-certificering te kunnen behalen, moet allereerst aan het ‘Basisvoorwaardenprogramma’ worden voldaan. Dit omvat de volgende onderwerpen:

 • primaire productie;
 • inrichting: ontwerp/voorzieningen;
 • procesbeheersing;
 • inrichting: onderhoud/verzorging;
 • inrichting: persoonlijke verzorging;
 • transport;
 • product info/consumentenbewust;
 • training.

 Naast het ‘Basisvoorwaardenprogramma’ is een centrale beschrijving van de bedrijfsprocessen en de inrichting noodzakelijk:

 • risicoanalyses op aandachtsgebieden;
 • vaststellen van Kritische Beheerspunten;
 • beslissen hoe we meten of het goed gaat;
 • actie tevoren vast te stellen bij afwijkingen;
 • resultaten bijhouden van de prestaties;
 • rapporteren van de belangrijkste prestatie-indicatoren.

Erkenning en geldigheid HACCP-certificering
Een HACCP-certificering vindt bij voorkeur plaats door een certificerende instantie (CI) die is goedgekeurd door de Raad Voor Accreditatie. Dit vanwege de (internationale) erkenning. Een HACCP-certificaat is maximaal drie jaar geldig, maar kan steeds opnieuw worden verlengd. Tevens dienen tussentijdse controles (audits) plaatsvinden, die moeten waarborgen dat de voedselveiligheidsnormen voortdurend worden nageleefd.