ISO 9001 (kwaliteitsmanagement)

ISO 9001-certificering
Kwaliteitsmanagement

ISO 9001 is een wereldwijd geaccepteerde norm die aantoont dat een organisatie niet alleen voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen, maar ook streeft naar continue verbetering hiervan. Dit komt niet alleen ten goede aan uw bedrijfsvoering, maar vooral ook aan de service die u kunt bieden aan uw opdrachtgevers en overige relaties.

Op weg naar ISO 9001-certificering
Trigade begeleidt u graag bij het opzetten, implementeren en beheren/onderhouden van dit kwaliteitssysteem, evenals het uitvoeren van de verplichte audits. Dat alles tegen een vaste prijs en met de garantie op het behalen van de ISO 9001-certificering.

Primaire doelstelling ISO 9001-certificering
De voornaamste doelstelling van een ISO 9001-certificering en het daaraan verbonden kwaliteitsmanagementsysteem is het verhogen van de tevredenheid van uw klanten en het continu verbeteren van uw bedrijf door uw organisatie en de processen efficiƫnter en effectiever in te richten.

Aspecten ISO 9001-certificering
Om een ISO 9001-certificaat te kunnen behalen, dienen een aantal zaken binnen uw bedrijf geregeld te worden:

verantwoordelijkheid van het management:

 • klantgerichtheid, beleid en doelstellingen.

kwaliteitssysteem:

 • verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • interne communicatie;
 • kwaliteitshandboek en documenten.

management van middelen:

 • welke middelen zijn noodzakelijk;
 • personeel;
 • infrastructuur en werkomgeving.

productrealisatie:

 • de klantgerelateerde processen;
 • ontwerp en ontwikkeling (indien van toepassing);
 • inkoop;
 • productie en serviceactiviteiten.

meting, analyse en verbetering:

 • klantentevredenheid;
 • interne audits;
 • de beheersing van afwijkingen en tekortkomingen;
 • de continu verbetering.

Erkenning en geldigheid ISO 9001-certificering
Een ISO 9001-certificering vindt bij voorkeur plaats door een certificerende instantie (CI) die is goedgekeurd door de Raad Voor Accreditatie. Dit vanwege de (internationale) erkenning. Een ISO-certificaat is maximaal drie jaar geldig, maar kan steeds opnieuw worden verlengd. Tussentijdse controles (audits) moeten waarborgen dat de kwaliteitsnorm wordt nageleefd en dat er sprake is van continue verbetering.