MVO Prestatieladder (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

MVO Prestatieladder
Maatschappelijk verantwoord Ondernemen

Ondernemers wordt steeds vaker gevraagd om inhoud te geven aan hun maatschappelijke rol. Dat wil zeggen dat zij bij hun activiteiten rekening moeten houden met het milieu, de gezondheid en het welzijn van mensen, het toepassen van duurzame materialen en processen en een energiezuinige exploitatie. Dat alles onder de noemer van ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’, kortweg MVO genoemd.
 
Waarom MVO?
MVO wordt bij steeds meer aanbestedingen een selectie-eis. De rijksoverheid neemt bijvoorbeeld sinds 2010 alleen nog maar producten en diensten af bij bedrijven die aantoonbaar maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen. Andere argumenten zijn een betere relatie met uw overige opdrachtgevers en andere belanghebbenden, verminderde reputatierisico’s en een onderscheidend vermogen ten opzichte van uw concurrenten.
 
Wat is ISO 26000?
ISO 26000 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed MVO-beleid  zou moeten voldoen. Deze standaard kan echter nog niet worden gecertificeerd, maar wel hebben een aantal certificerende instanties de MVO Prestatieladder opgesteld, als basis voor aantoonbare kwaliteit op dit gebied.
 
Wat is de MVO Prestatieladder?
Ondernemingen die met MVO willen starten, of al gevorderd zijn met het proces van duurzaam ondernemen, kunnen middels de systeemnorm ‘MVO Prestatieladder’ aantonen hoever ze zijn. Ze  dienen zich met hun volledige bedrijfsvoering (scope van activiteiten) te richten op MVO, zoals verwoord in de norm ISO 26000.
 
Hoe kunt u de MVO Prestatieladder toepassen?
In de systeemnorm, MVO Prestatieladder, is MVO ingedeeld in 5 beoordelingsniveaus, waarbij niveau 1 t/m 3 leiden tot een algemeen door de branche en stakeholders aanvaarde uitwerking van de 7 MVO-principes. Er is een doorgroeimogelijkheid voorzien middels niveau 4 en 5 naar een specifieke en onderscheidende uitwerking van de 7 MVO-principes (accountability, transparantie, ethisch gedrag, respect voor belangen van stakeholders, respect voor de wet, respect voor internationale gedragsnormen en respect voor mensenrechten).
 
Integratie met andere normen
De door Trigade gehanteerde aanpak heeft ondermeer als voordeel dat door de procesgerichte opzet van uw managementsysteem andere normen (zoals ISO 9001, ISO 14001, VCA, VCU, BRL, etc.) op relatief eenvoudige wijze te integreren zijn. Zo ontstaat een integraal managementsysteem waarin alle standaarden, die voor uw onderneming van toepassing zijn, kunnen worden verwerkt. Geen dubbel werk en geen dubbele kosten dus!