OHSAS 18001-certificering

De OHSAS 18001 is een internationale norm en staat voor ‘Occupational Health and Safety Assessment Series’.  Vrij vertaalt een beoordelingsnorm voor de beheersing van de gezondheid en veiligheid binnen ondernemingen. Het is een handleiding voor het opzetten van een arbomanagementsysteem en is op alle soorten van bedrijven van toepassing.

OHSAS 18001-certificering en integratie  
OHSAS 18001 geeft de eisen weer voor een arbomanagementsysteem dat door een organisatie gebruikt kan worden om de beheersing van arborisico’s te waarborgen en om ongevallen, ziekteverzuim en/of gezondheidsschade te voorkomen. Een OHSAS 18001-gecertificeerd bedrijf toont aan dat:

  • voldaan wordt aan de (Arbo-)wet;
  • de arbeidsomstandigheden goed zijn geregeld;
  • de risico’s proactief geïnventariseerd en geëvalueerd worden;
  • medewerkers worden aangezet om te leren van ervaringen.

De structuur van de OHSAS 18001 is identiek aan die van ISO 9001 en ISO 14001, waardoor de integratie van verschillende standaarden in één managementsysteem mogelijk is.  

Aspecten OHSAS 18001-certificering
De norm OHSAS 18001 behandelt de volgende onderwerpen:

een arbobeleid moet zijn vastgesteld en goedgekeurd
planning:
    •    de continue identificatie van gevaren, risicobeoordeling en beheersing;
    •    het voldoen aan wettelijke en andere eisen;
    •    de vastlegging van doelstellingen;
    •   de vaststelling van programma’s voor arbomanagement.
implementatie en uitvoering:
    •    structuur en verantwoordelijkheid;
    •    opleiding, bewustzijn en bekwaamheid;
    •    overleg en communicatie;
    •    documentatie;
    •    beheer van documenten;
    •    beheersing van werkzaamheden;
    •    voorbereid zijn en reageren op noodsituaties.
controle en corrigerende maatregelen:
    •    prestatiemeting en monitoring;
    •    ongevallen, incidenten, afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen;
    •    registraties en registratiebeheer;
    •    audits;
    •   directiebeoordeling.