VCA-opleidingen

De managementsystemen VCA en VCU verplichten gecertificeerde bedrijven, dat de operationeel uitvoerende medewerkers in het bezit dienen te zijn van een VCA erkend diploma. Trigade leidt medewerkers hiervoor op en werkt voor de examens samen met erkende instellingen, die het VCA-diploma mogen afgeven. De cursussen omvatten een aantal interactieve sessies, waarbij de deelnemers op praktische wijze worden betrokken. Een vooropleiding is niet noodzakelijk.

Locatie VCA-opleiding
Als het even kan wordt de VCA-opleiding en het examen georganiseerd in uw bedrijf of in de nabije omgeving.

Cursus Basisveiligheid (B-VCA)
De opleiding B-VCA is bedoeld om het veiligheidsbewustzijn van alle operationele medewerkers op een goed niveau te brengen en is verplicht voor alle medewerkers, die langer dan drie maanden in dienst zijn van het gecertificeerde bedrijf. In het programma komen alle relevante onderwerpen aan de orde. Onder meer:

  • arbeidsomstandigheden en wetgeving;
  • risico’s en beheersmaatregelen;
  • brand en explosiegevaar;
  • besloten ruimten;
  • gereedschappen en machines.

Cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)
De opleiding VOL-VCA is bedoeld om het veiligheidsbewustzijn van alle operationeel leidinggevenden op een goed niveau te brengen en een goede integratie van de veiligheidsgedachte te waarborgen. De cursus is verplicht voor alle operationeel leidinggevenden en voor de VGM-functionaris van VCA-gecertificeerde bedrijven. Alsmede voor leidinggevenden, intercedenten en de V&G-functionaris bij VCU-gecertificeerde bedrijven (VIL-VCU). In het programma komen alle relevante onderwerpen aan de orde. Onder meer:

  • de Arbo-wet;
  • veiligheidsinformatie en werkvergunningen;
  • bedrijfsnoodplan;
  • risicobronnen;
  • werken op hoogte.