VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM))

VCA-certificering
Veiligheid, Gezondheid en Milieu

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers en is bedoeld voor bedrijven, die voor zichzelf of in opdracht technische werken met een verhoogd risico uitvoeren. Middels VCA-certificering tonen bedrijven aan, dat zij op een groot aantal punten voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Niveaus VCA-certificering
VCA-certificering kent drie niveaus :

 • VCA*: voor bedrijven beperkt tot redelijk van omvang, activiteiten weinig tot redelijk complex (monodisciplinair);
 • VCA**: voor bedrijven redelijk tot groot van omvang, activiteiten redelijk complex tot complex (multidisciplinair);
 • VCA Petrochemie: Hoofdcontractors in de petrochemie.   

Voordelen VCA-certificering
Een VCA-certificering biedt alle betrokken partijen (opdrachtgevers – opdrachtnemers -werknemers) veel voordelen, zoals: minder verwondingen, minder verzuim als gevolg van arbeidsongevallen, minder arbeidsongeschikten, minder kans op calamiteiten en meer aandacht voor het milieu. Kortom: een Veilige(re) en Gezonde(re) werkomgeving, met aandacht voor het Milieu (VGM). 

Aspecten VCA-certificering
De VGM Checklist Aannemers behandelt de volgende onderwerpen :

 • Veiligheid-, Gezondheids- en Milieu-beleid (VGM) en -organisatie;
 • VGM-risicobeheer;
 • opleiding, voorlichting en instructie;
 • VGM-bewustzijn;
 • VGM-projectplan;
 • milieuzorg;
 • voorbereiding op noodsituaties;
 • VGM-inspecties;
 • bedrijfsgezondheidszorg;
 • aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en PBM;
 • inkoop van diensten;
 • melding, registratie en onderzoek van incidenten.