VCU-certificering

VCU-certificering is bedoeld voor uitzend- en detacheringsbureaus die personeel leveren aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in een risicovolle omgeving zoals: werken in fabrieken, installaties, werkplaatsen en op projectlocaties.

Certificering
VCU-certificering kan behaald worden, nadat een omschreven systeem door het uitzend- en detacheringsbureau is opgezet en geïmplementeerd. Het VCU-certificaat biedt zowel de inlener, als de uitzendkracht, de zekerheid dat alle aspecten met betrekking tot veiligheid en gezondheid op de werkplek, voorafgaand aan de uitzending voldoende aandacht hebben gekregen.

Aspecten VCU-certificering
De VCU Checklist behandelt de volgende onderwerpen :

  • veiligheid- en gezondheidsbeleid en organisatie;
  • risico-inventarisatie en evaluatie;
  • selectie, gegevens- en documentbeheer van uitzendkrachten
  • voorlichting en instructie aan uitzendkrachten;
  • melding, registratie en onderzoek van incidenten/ongevallen;
  • bedrijfsgezondheidszorg.