Klankbord

In hun dagelijkse contacten ervaren de adviseurs van Trigade dat veel ondernemers binnen het MKB vaak een klankbord missen om nieuwe ideeën, twijfels of problemen op effectieve wijze mee te bespreken. Trigade biedt ook hier uitkomst.
 
Vertrouwensadviseur
Trigade bestaat uit een aantal ervaren ondernemers met een groot relatienetwerk. Zij zijn prima in staat zijn om een klankbordfunctie te vervullen en daarmee een sparringpartner van de ondernemer te zijn: ondersteunend, aanvullend en coachend. Zoals een commissaris, maar dan zonder wettelijke rechten en plichten. Echter wel met visie, resultaatgerichtheid en grote betrokkenheid. Een vertrouwensadviseur van Trigade spreekt de taal van de ondernemer, brengt veel praktische ervaring in, is enthousiast en flexibel inzetbaar.
 
Doelgroep
Zowel jonge als ervaren MKB-ondernemers uit velerlei branches behoren tot de doelgroep en kunnen een beroep doen op de vertrouwensadviseur als regulier klankbord. Of u uw bedrijf nog maar net heeft opgestart (of overgenomen), in een groeifase verkeert of het gewoon prettig vindt om uw ideeën te toetsen bij een ervaren ondernemer.
 
De diensten
Belangrijk is dat onze, diensten laagdrempelig zijn en dat ondernemers ter zijde worden gestaan met visie, kennis en ervaring; middels de klankbordfunctie en als gesprekspartner bij o.a. :

  • de ontwikkeling van strategische (ondernemings)plannen;
  • financiële vraagstukken, aanvullend op de accountant;
  • de (ontwikkeling van de) interne organisatiestructuur;
  • commerciële activiteiten en mogelijkheden;
  • personele zaken, waaronder werving & selectie, opleiding & training en ontslag;
  • het verbeteren van bedrijfsprocessen;
  • investeringsbeslissingen;
  • bedrijfsoverdracht en bedrijfsopvolging.

De werkwijze
U maakt, als vragende ondernemer, vrijblijvend kennis met de vertrouwensadviseur van Trigade. Alleen als ’het klikt’ worden samen verdere afspraken gemaakt over doelstellingen, verwachtingen, tijdsbesteding, vergoeding en overige belangrijke zaken.