De certificatieregeling KOMO Instal is een initiatief van Uneto/VNI. Dit sluit aan bij de in de bouwsector bestaande regelingen voor certificatie en biedt de mogelijkheid van publiekrechtelijke erkenning in relatie tot het bouwbesluit. De regeling past ook goed in de ontwikkeling op het gebied van liberalisering en privatisering van de netwerksector, waartoe onder andere energie en water behoren.
 
Aspecten KOMO Instal-certificering
Om een KOMO Instal-certificaat te kunnen behalen, dienen een aantal zaken binnen het installatiebedrijf te worden geregeld:

reikwijdte van het certificaat: water, gas en/of elektriciteit
eisen te stellen aan installaties.
eisen te stellen aan het proces:
    •    projectvoorbereiding;
    •    aansluiting op het distributienet;
    •    gereedmelding;
    •    risicoanalyse en beheersplan (water).
eisen te stellen aan het installatiebedrijf:
    •    vergunning;
    •    personeel;
    •    meet- en beproevingsmiddelen.
eisen te stellen aan de interne kwaliteitsbewaking:
    •    kwaliteitsbeleid;
    •    verantwoordelijkheden, bevoegdheden, vakbekwaamheden;
    •    IKB-schema;
    •    beschrijving van procedures;
    •    procedure-eisen.

Erkenning en geldigheid KOMO Instal-certificering
KOMO Instal-certificering mag uitsluitend plaatsvinden door een door de Raad voor Accreditatie goedgekeurde instelling. Het KOMO Instal-certificaat is maximaal drie jaar geldig. Tussentijdse controles (audits) moeten borgen dat de kwaliteitsnormen voortdurend worden nageleefd.