pru-14001-NE-1G. van Doorn, Papier Recycling Utrecht B.V. (PRU) is sinds 1974 actief met het inzamelen van oud papier. In de loop der jaren is het bedrijf uitgegroeid tot een dienstverlenend bedrijf op het gebied van inzamelen, verwerken en afvoeren van oud papier en karton. Het ingezamelde oud papier en karton wordt gesorteerd naar diverse kwaliteiten en dient als grondstof voor de nationale en internationale papierindustrie. Reeds vele jaren is de organisatie gecertificeerd conform ISO 9001 en OPK (van de Federatie Nederlands Oudpapier Industrie (FNOI)).
En nu is daar het milieucertificaat ISO 14001 aan toegevoegd!
 
Citaat uit het auditrapport van VPGI (de onafhankelijke certificerende instantie):
“Bij de invoering van ISO 14001 is extern consultant Tony van der Geld van Trigade ingehuurd. Hij is al sinds jaren betrokken bij PRU en voert interne audits uit en begeleidt de directiebeoordeling. Onder zijn leiding is ISO 14001 toegevoegd aan de bestaande documentatie en inrichting. Als basis zijn de milieuaspecten geïnventariseerd en vastgelegd. Daarnaast is invulling gegeven aan het wettelijk register, waarbij ook de bevoegd milieuambtenaar is betrokken. Voor het vastleggen van de milieugegevens is de Milieubarometer aangeschaft. Hierin zijn verbruiks-, afval- en overige gegevens met terugwerkende kracht ingevuld, waardoor een vergelijking gemaakt kan worden vanaf 2012. Managementsystemen zijn praktisch ingevuld en goed onderhouden. Registraties beschikbaar en helder. Prima resultaat voor een dergelijke organisatie.”