Interconnect heeft het bedrijfscertificaat ISO 14001 voor milieumanagement ontvangen. Naast informatiebeveiliging en kwaliteitsbeheer, sluit deze nieuwe certificering naadloos aan op de beleidsvoering van Interconnect.British Standards Institution (BSI), een internationale en erkende organisatie op het gebied van normalisatie voor bedrijven, heeft in haar audit alle facetten van Interconnect vergeleken en beoordeeld. Na dit zorgvuldig onderzoek is Interconnect gecertificeerd conform ISO 14001, betreffende milieumanagement. ISO 14001 is de meest erkende norm ter wereld voor milieumanagement.

Deze nieuwe ISO certificering speelt in op de huidige marktwensen, zegt Interconnect directeur Rob Stevens, “Interconnect streeft ernaar het milieu zoveel mogelijk te ontzien. Om dit te bereiken hebben wij een milieumanagementsysteem ingevoerd conform ISO 14001. Trigade is bij alle drie de certificatietrajecten de juiste partner gebleken, pragmatisch en resultaatgericht”. Volgens de BSI auditor had de beoordeling niet makkelijker kunnen gaan. Zijn mening: “Interconnect is een voorbeeld voor de branche.” Met deze extra zekerheid voor klanten die veiligheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel hebben staan, kunnen zij nu met een gerust hart uitkijken naar een ‘groenere’ toekomst.