Waarom certificeren?

Steeds meer bedrijven zien het voordeel van certificeren. Logisch, want gecertificeerde bedrijven hebben een streepje voor. Het is immers een effectief middel om de kosten te besparen, prestaties te verbeteren en daarmee de concurrentie het nakijken te geven.

Certificering wint dus steeds meer aan terrein, al lopen de redenen hiervoor nogal uiteen. Van organisatie tot organisatie zal het een andere ‘mix’ van redenen zijn. Trigade zet ze voor u op een rijtje:

1. Selectie-eis
Opdrachtgevers zijn meer geneigd om zaken te doen met zichtbaar duurzame partijen. Door certificatie van het managementsysteem maakt u aantoonbaar dat duurzaam ondernemen binnen uw organisatie geborgd is. Daarnaast is certificatie bij veel aanbestedingen of inkoop zelfs een selectie-eis en geeft het klanten de zekerheid dat een bedrijf structureel werkt.

2. Verbeteren van prestaties
Het is altijd goed als een onafhankelijke derde een open en kritische blik werpt in je keuken en de managementsystemen die daarmee samenhangen. Nieuwe inzichten zorgen er immers voor dat prestaties kunnen worden verbeterd. Bovendien vormt het een sterke stimulans voor de betrokken medewerkers.

3. Kostenefficiency
Het succesvol implementeren van een managementsysteem stelt bedrijven in staat effectiever en efficiënter te werken. Daarmee kan aanzienlijk in tijd bespaard worden, en dus ook in kosten.

4. Meer zekerheid
Audits door een externe auditor zorgen ervoor dat het management meer zekerheid krijgt. Risico’s worden immers goed geïdentificeerd en kunnen daarom worden beheerst, met alle gevolgen van dien voor kwaliteit en veiligheid. Dit geldt overigens ook voor de naleving van wet- en regelgeving.

5. Betere relatie met omgeving en toezichthouders
Voor omwonenden en toezichthouders van de overheid is het belangrijk om te weten dat de organisatie de risico’s beheerst en de wet- en regelgeving naleeft. Door certificering wordt deze kwaliteit aantoonbaar. Bovendien kunnen toezichthouders inspecties afstemmen op de extra informatie die beschikbaar is en zodoende sneller tot een weloverwogen oordeel komen.

6. Deregulering
De overheid bemoeit zich minder en minder met de markt en de werking ervan. Certificatieregelingen nemen dan ook voor een groot deel de plaats in van officiële regelingen van de overheid.

Kortom: een goed opgezet – al dan niet gecertificeerd – managementsysteem leidt tot een win-winsituatie voor bedrijf en klant.

Weten hoe u voordeel kunt halen uit certificering? Neem gerust eens contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking :www.trigade.nl/contact.

Auteur: Jakob Croeze, Adviseur Trigade Staphorst